E-KURS Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

Pomiń Menu główne

Menu główne

Dostępne kursy

 • Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się doradztwem rolniczym na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia z rolnictwa (OSN).

  Zakres szkolenia obejmuje tematykę wdrażania w Polsce dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dyrektywy azotanowej.

 • Kurs składa się z 7 modułów. Każdy moduł kończy się egzaminem. Kurs jest obligatoryjny dla doradców realizujących zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Pozostali doradcy mogą również uczestniczyć w kursie. Doradcy specjalizujący się mają obowiązek zaliczyć moduły zgodne z ich specjalizacją, czyli:
  WGD
  • Mięso – bogate źródło białka
  • Profilaktyka zdrowotna – wybrane zagadnienia
  GPR
  • Podstawowe wiadomości nt. grup producentów rolnych
  Przedsiębiorczość
  • Rejestracja gospodarstw rolnych prowadzących sprzedaż bezpośrednią żywności
  • Promocja w turystyce wiejskiej i agroturystyce – nowe aspekty
  • Wybrane działania w ramach pomocy unijnej w latach 2014-2020, cz. I
  Dziedzictwo kulturowe
  • Ginące zawody
  • Kurs skierowany jest do:
  • doradców specjalizujących się w ekonomice – ekonomiści,
  • doradców będących rachmistrzami w ramach Polskiego FADN,
  • doradców zajmujących się szacowaniem szkód powstałych w wyniku klęsk.
 • Kurs składa się z 7 modułów. Każdy moduł kończy się egzaminem. Kurs jest obligatoryjny dla doradców realizujących zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Pozostali doradcy mogą również uczestniczyć w kursie. Doradcy specjalizujący się mają obowiązek zaliczyć moduły zgodne z ich specjalizacją, czyli:
  WGD
  • Dziedziczenie gospodarstw rolnych
  • Europejski Kodeks Walki z Rakiem
  GPR
  • Wybór formy gospodarczej oraz dofinansowanie
  Przedsiębiorczość
  • Podatki w pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Podstawy prawne prowadzenia działalności turystycznej i agroturystycznej na obszarach wiejskich – przepisy, podatki według stanu prawnego 2013
  • Wybrane działania w ramach pomocy unijnej PROW 2014-2020, cz. II
  Dziedzictwo kulturowe
  • Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości
  • Wielkopolskie zwyczaje i obrzędy
  • Kurs skierowany jest do:
  • doradców specjalizujących się w ekonomice - ekonomiści,
  • doradców będących rachmistrzami w ramach Polskiego FADN.
 • Dla doradców z zakresu produkcji roślinnej.
 • Dla doradców z zakresu produkcji zwierzęcej.
 • Cieszymy się, że zechciał(a) Pan(i) wziąć udział w konkursie „Co wiem o odnawialnych źródłach energii?”.

  Tylko jedna odpowiedź podana do każdego z pytań jest prawidłowa. Trzy osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymają nagrody. Maksymalnie można uzyskać 15 punktów – 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. W przypadku remisu punktowego pod uwagę zostanie wzięty czas, w jakim udzielono poprawnych odpowiedzi.

  Dnia 10 grudnia 2014 r. na platformie ekurs.wodr.poznan.pl zostanie zamieszczona lista zwycięzców. Życzymy powodzenia!

 • Kurs składa się z 8 modułów. Każdy moduł kończy się egzaminem. Aby zakończyć moduł z wynikiem pozytywnym, trzeba udzielić minimum 70% poprawnych odpowiedzi. Każdy z uczestników ma możliwość trzykrotnego podejścia do egzaminu.

  Kurs jest obligatoryjny dla doradców realizujących zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przy czym można zaliczyć cały kurs lub tylko wybrane moduły (przynajmniej 1). Pozostali doradcy mogą również uczestniczyć w kursie – na powyższych zasadach. Doradcy specjalizujący się mają obowiązek zaliczyć moduły zgodnie z ich specjalizacją.
 • Kurs składa się z 4 modułów. Każdy moduł kończy się egzaminem. Aby zakończyć moduł z wynikiem pozytywnym, trzeba udzielić minimum 70% poprawnych odpowiedzi. Każdy z uczestników ma możliwość trzykrotnego podejścia do egzaminu.

  Kurs jest obligatoryjny dla doradców realizujących zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przy czym można zaliczyć cały kurs lub tylko wybrane moduły (przynajmniej 1). Pozostali doradcy mogą również uczestniczyć w kursie – na powyższych zasadach. Doradcy specjalizujący się mają obowiązek zaliczyć moduły zgodnie z ich specjalizacją.

Aktualności

(Nie umieszczono jeszcze żadnych nowości)

E-KURS Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - elearning
Pomiń Kalendarz

Kalendarz

Ni. Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So.
1 2 Dziś Tuesday, 3 March 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Pomiń Kategorie kursów